cv svensk

Maria Koolen Hellmin

BIOGRAFI
Bor och arbetar i Stockholm och Hultebo, Skinnskatteberg.

UTBILDNING
2006-07
Samtida internationell arkitektur - KTH Arkitekturskolan, Stockholm

1982-87
KKH Konsthögskolan, Stockholm

1981-82
Konstfack - skulptur, Stockholm

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
2014
Galerie Buen, Mandal Norge plan.d.produzentengalerie, Düsseldorf, Tyskland

2011
Jakobsbergs konsthall, Järfälla

2010
Storkyrkan, Stockholm

2009
Kiruna stadshus
Tengbomhallen, Konstakademien, Stockholm
Ludvika konsthall

2008
Katrineholms konsthall

2005
Kramfors konsthall

2004
Galeria Studio, Kulturpalatset, Warszawa, Polen

1995
Galleri Sankt Olof, Norrköping

1991
Wallåkra Stenkärlsfabrik, Vallåkra

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
2014
Schmu - plan.d.produzentengalerie, Düsseldorf, Tyskland

2013
Alias@konstkonsulent - Twitter & Instagramprojekt, Konst i Västmanland

2012
Västerås Konstmuseum

2011
Konstens par - Konstgalleriet Hälleforsnäs
Gjutjärn - Konstgalleriet Hälleforsnäs

2007
Skulpturparken, Ängelsberg

2004
Nedre Magasin, Fredriksten festning, Halden, Norge
Multiplex - Skulpturens hus, Stockholm

2001
What´s the colour of safety? - Konstfack, Stockholm

2000
Grön skulptur - Kungsparken, Göteborg
Spotkania - Warszawa, Wroclaw, Krakow, Polen

1999
Polen - Sverige Kulturmöte - Galleri Grå, Stockholm

1997
Görvälns skulpturpark, Järfälla

1996
Skulpturmark 96 - Halmstad

1995
I samtal med ett landskap - Nordingrå

1990
Frizon - Kulturhuset, Stockholm

KONSTNÄRLIGA UPPDRAG
2015 
Sala kommun, Resecentrum, parallellt skissuppdrag.

2014
Kristiansand kommune, By-og samfunnsenheten Norge. ”Formidlingsplass Odderøya, kulturaksen mellom Kristiansands sentrale torg - Teater- og konserthuset Kilden”. Prekvalificerad för parallellt uppdrag - Team Asplan Viak AS Arendal, ELKEMO E Tunold, E Wilshier.

2013
-Bålsta, Håbo kommun, Solängens äldreboende. Gestaltning av entré, trapphall, matsalar, samlingsrum, innergård.
-Buen kulturhus, Mandal kommun, Norge. Platsspecifik skulptur i Mandalsälven. Projekt kring omgivande miljöer, design lekplats i samarbete med landskapsarkitekt Asplan VIAK AS, Norge.
-Region Skåne, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Skånes universitetssjukhus. Platsspecifik skulptur från 2001 med tillägg 2013.
-Statens konstråd, Carl Malmstens Furniture Studies, Linköpings universitet, Larsberg, Lidingö.
-Förslag till gestaltning av skolans entréområde. Projekt 2009-13 i samarbete med John Mattson Fastighets AB, landskapsarkitekt Temagruppen Sverige AB.

2012
Lombolo, Kiruna kommun. Mysinge äldreboende. Skulptur för kringbyggt gårdsrum.          

2011
Våler kommun, Norge. Ny Våler Kirke. Förslag till gestaltning av ny kyrkobyggnad i samarbete med Wijgård & Hjorth arkitekter AB.

2008
Fagersta/Norbergs kommuner, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Skissuppdrag, projektering, konstnärlig gestaltning av 5 rondeller, riksväg 68, genom Fagersta.

2007
-Stockholms läns landsting, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla. Skissförslag för avskedsrum.
-Katrineholms kommun, Woodyhallen. Skissförslag för entrémiljö vid ny ishall.
-Landstinget Västmanland, Västmanlands sjukhus, Västerås. Skulptur vid huvudentré.

2004
Högskolen i Østfold, Halden, Norge. Skissförslag för 13 atriumgårdar.

2001
Region Skåne, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Skånes universitetssjukhus. Platsspecifik skulptur från 2001 med tillägg 2013.

1999
Örnsköldsviks kommun, Mitthögskolan. Skulpturer för entrétorg.

1998
Statens Konstråd, Uppsala Universitet, EBC evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala. Skissförslag för nytt campus.

1997
Stockholms läns Landsting, Syncentralen, Långbro sjukhus. Taktilt verk för väntrum/korridor.

1992
-Stockholms läns Landsting, Södertälje sjukhus, Södertälje. Skulpturer för trapphall.
-Statens Konstråd, Stockholms universitet, Statens marinbiologiska forskningslaboratorium, Askölaboratoriet. Platsspecifik skulptur för hamnmiljö.

SKULPTUR - KOREOGRAFI
1990
BLOND - kortfilm för SVT Sveriges Television, i samarbete med Per Hesse.

1989
BLOND - Kulturhuset  Stockholm, i samarbete med Per Hesse.

1988
O Grön - Moderna Dansteatern, Stockholm

1986
Gass för lina och nio - Café Mejan  Stockholm

1985
Måter - Projekt Gärdet, Stockholm
Samtliga i samarbete med koreograf Christina Tingskog.

KONSULTUPPDRAG
-Konstnärlig teamresurs, URBIO AB, parallellskiss Inre Hamnen, Norrköping 2015
-Konstnärlig rådgivare, Västerås kommun 2015
-Konstnärlig rådgivare, FUT Förvaltning för utbyggs tunnelbana, Stockholm 2015-
-Konstkonsult, Stockholms läns landsting 2009 - .
-Konstnärlig rådgivare, AB Storstockholms Lokaltrafik. 2009 - . Konsult för permanenta projekt, curator för "Konstväxlingar" - temporära utställningar i kollektivresemiljö, deltar i referensgrupp för Citybanan.
-Intendent, Stockholms Konstråd/konstkansliet 2007-08. Ansvarig för befintlig konst inkl. fontäner, planering av konstprogram i nya stadsbyggnadsprojekt, genomförande av gestaltningsuppdrag, inköp och placering av konstverk på allmän mark. Ansvarig för information och visningar.
-Konsult/projektledare/inköpare för Stockholms Konstråd/Konstkansliet 1997-07. Planering och genomförande av konstprojekt i skolor, äldreboenden, idrottshallar, park- och gatumiljöer. Inköpare till stadens konstsamling och framtagande av konstkollektioner för stadens lokaler.
-Konstrådgivare, Hultsfreds kommun, Köpings kommun, Landstinget Västmanland m fl. 2009-2010.
-Konstrådgivare, Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset 2009-2010.
-Curator för Skulpturparken i Ängelsberg sommaren 2009.
-Rådgivare i Projekt 100Hus Konst, Stockholm 2008.
-Seminarium "Vad är det offentliga rummet till för?" Brännkyrka församling, Svenska kyrkan 2008.
-Konsult för Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola, EU-projekt Företagsutveckling 2006.
-Curator för "Konst i offentliga miljöer" - utställning Fagersta/Norberg. 2004.

PEDAGOGISK ERFARENHET
-Professor Konstfack, institutionen Färg och Form 2003-04.
-Ansvarig för magisterprogram Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö Konstfack 2004.
-Högskoleadjunkt/lektor i skulptur Konstfack 1991-2003.
-Kursansvarig "Konst i offentlig miljö" Arbetsförmedlingen Kultur Örebro 2004.
-Gästkritiker Konsthögskolan 1998-01, Örebro konstskola 2004, Arkitekturskolan 2004.
-Del i styrgrupp för projekt "Polen-Sverige Kulturforum", - samarbetsprojekt mellan Konstfack och Konstakademierna i Krakow, Warszawa och Wroclaw, Polen 1997-01.
-Skulpturseminarier Konsthögskolan Stockholm 1998, Gerlesborgskolan 1986-94.
-Lärare skulptur Birkagårdens folkhögskola 1990-9, Riddarfjärdsskolan 1990,
-Konstskolan Basis 1988-90, Medborgarskolans skulpturlinje 1986, KTH Arkitekturskolan 1987-89, 01.

Ladda ner CV som PDF.