top of page
Echo: Pro Gallery

”ÅTERSEENDE”

Ängelsbergs Skulpturpark

28/5 – 25/9 2022

 

att tillhopa aldrig glömma

År 2007 var Linnéåret. Linné som hyste en ”outsläcklig kärlek till örterna”,

klassificerade och namngav allt levande. Ändå sägs det att han, som gammal,

inte längre kunde minnas blommornas namn. Endast deras doft.

Ur den berättelsen växte mitt verk den gången.

Nu – 2022 - femton år senare – om hågkomst. Åminnelse

”REUNIFICATION”

Ängelsberg Sculpture parc

Ängelsberg, Sweden
28/5 – 25/9 2022

 

to gather never forget

2007 was the 300th anniversary of the birth of Linnaeus.
Linnaeus, whose soul was inflamed with an “unquenchable love of plants”,

classified and named everything living. Still, as an old man, so it is said,

he could no longer remember the names of the flowers. Only their scent.

At that time, my work developed out of the story.

Now – in 2022 – fifteen years later – about remembrance. Commemoration.

att tillhopa aldrig glömma
Echo: Text
bottom of page