”ÅTERSEENDE”

Ängelsbergs Skulpturpark

28/5 – 25/9 2022

 

att tillhopa aldrig glömma

År 2007 var Linnéåret. Linné som hyste en ”outsläcklig kärlek till örterna”,

klassificerade och namngav allt levande. Ändå sägs det att han, som gammal,

inte längre kunde minnas blommornas namn. Endast deras doft.

Ur den berättelsen växte mitt verk den gången.

Nu – 2022 - femton år senare – om hågkomst. Åminnelse

att tillhopa aldrig glömma