cv

MARIA KOOLEN HELLMIN                                                

Lundagatan 43

117 28 Stockholm

+46736428407

koolenhellmin@gmail.com  

www.koolenhellmin.se

 

UTBILDNING

2006-07  Samtida internationell arkitektur - KTH Arkitekturskolan, Stockholm

1982-87  KKH Konsthögskolan, Stockholm

1981-82  Konstfack - skulptur, Stockholm

 

SEPARATUTSTÄLLNINGAR i urval

2021  SPGallery. Stockholm

2020  Bergrummet, Konstepidemin Göteborg

          Aguélimuseet, Sala

2017  Tr3s Puertas Espacio Cultural, Torre del Mar, Andalusien, Spanien

2014  Galerie Buen, Mandal, Norge

          plan.d.produzentengalerie, Düsseldorf, Tyskland

2011  Jakobsbergs konsthall, Järfälla

2010  Storkyrkan, Stockholm

2009  Kiruna stadshus

          Tengbomhallen, Konstakademien, Stockholm

          Ludvika konsthall

2008  Katrineholms konsthall

2005  Kramfors konsthall

2004  Galeria Studio, Kulturpalatset, Warszawa, Polen

1995  Galleri Sankt Olof, Norrköping

 

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR i urval

2022  ”Sjätte sinnet” Svenska kyrkan, Solleröns kyrka 

2021  “(X)sites land art, Tranemo Månstad 

          "The Sixth sense", The Church of Sweden, Sollerön Church

2020  ”Isolering / Kommunikation”, Färgfabriken Stockholm

2018  ”Ur aska” – Västerås Konstmuseum

          “Ljuset” – Skulpturparken, Ängelsberg    

          8th International Artist’s Book Triennial Vilnius Litauen, Urbino Italien

2015  100 t-tröjor – Kiruna Konstgille/Kiruna stadshus

2014  Schmu - plan.d.produzentengalerie, Düsseldorf, Tyskland

2013  Alias@konstkonsulent - Twitter & Instagramprojekt, Konst i Västmanland 

2012  Västerås Konstmuseum

2011  Konstens par - Konstgalleriet Hälleforsnäs

          Gjutjärn - Konstgalleriet Hälleforsnäs

2007  Skulpturparken, Ängelsberg

2004  Nedre Magasin, Fredriksten festning, Halden, Norge

          Multiplex - Skulpturens hus, Stockholm

2001  What´s the colour of safety? - Konstfack, Stockholm

2000  Grön skulptur - Kungsparken, Göteborg

          Spotkania - Warszawa, Wroclaw, Krakow, Polen

1999  Polen - Sverige Kulturmöte - Galleri Grå, Stockholm

1997  Görvälns skulpturpark, Järfälla

1996  Skulpturmark 96 - Halmstad

1995  I samtal med ett landskap - Nordingrå

1990  Frizon - Kulturhuset, Stockholm

 

KONSTNÄRLIGA UPPDRAG/KONST I OFFENTLIG MILJÖ

2018  Sala kommun, Ranstahallen. Inköp av glasskulpturer för ny sporthall och bibliotek.                     

2015  Sala kommun, Projekttävling Resecentrum, tävlingsförslag

2014  Kristiansand kommune, By-og samfunnsenheten Norge. ”Formidlingsplass Odderøya, kulturaksen

          mellom Kristiansands sentrale torg - Teater- og konserthuset Kilden”. Prekvalificerad för parallellt

          uppdrag - Team Asplan Viak AS Arendal, ELKEMO E Tunold, E Wilshier.

2013  Bålsta, Håbo kommun, Solängens äldreboende. Gestaltning av entré, trapphall, matsalar, innergård.

          Buen kulturhus, Mandal kommun, Norge. Platsspecifik skulptur i Mandalsälven.

          Omgivande miljöer, lekplats i samarbete med landskapsarkitekt Asplan VIAK AS, Norge.                         

          Region Skåne, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Skånes universitetssjukhus. Platsspecifik skulptur

          från 2001 med delvis ny utformning 2013.

          Statens konstråd, Carl Malmstens Furniture Studies, Linköpings universitet, Larsberg, Lidingö.

2012  Lombolo, Kiruna kommun. Mysinge äldreboende. Skulptur för kringbyggt gårdsrum.                   

2011  Våler kommun, Norge. Ny Våler Kirke. Förslag till gestaltning av ny kyrkobyggnad i samarbete 

          med Wijgård & Hjorth arkitekter AB.

2008  Fagersta/Norbergs kommuner, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Skissuppdrag, 

          projektering, konstnärlig gestaltning av 5 rondeller, riksväg 68, genom Fagersta.

2007  Stockholms läns landsting, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla. Skissförslag för avskedsrum.

          Katrineholms kommun, Woodyhallen. Skissförslag för entrémiljö vid ny ishall.

          Landstinget Västmanland, Västmanlands sjukhus, Västerås. Skulptur vid huvudentré. 

2004  Högskolen i Østfold, Halden, Norge. Skissförslag för 13 atriumgårdar.

2001  Region Skåne, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Skånes universitetssjukhus. Platsspecifik skulptur

          från 2001 med tillägg 2013.

1999  Örnsköldsviks kommun, Mitthögskolan. Skulpturer för entrétorg.

1998  Statens Konstråd, Uppsala Universitet, EBC evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala. Skissförslag

          för nytt campus.

1997  Stockholms läns Landsting, Syncentralen, Långbro sjukhus. Taktilt verk för väntrum/korridor.

1992  Stockholms läns Landsting, Södertälje sjukhus, Södertälje. Skulpturer för trapphall.

          Statens Konstråd, Stockholms universitet, Statens marinbiologiska forskningslaboratorium,

          Askölaboratoriet. Platsspecifik skulptur för hamnmiljö.                    

SAMARBETE SKULPTUR – KOREOGRAFI  i samarbete med koreograf Christina Tingskog

1990  BLOND - kortfilm för SVT Sveriges Television. Med Per Hesse.

1989  BLOND - Kulturhuset  Stockholm. Med Per Hesse.

1988  O Grön - Moderna Dansteatern, Stockholm

1986  Gass för lina och nio - Café Mejan  Stockholm

1985  Måter - Projekt Gärdet, Stockholm

 

KONSULTUPPDRAG

Konstkonsult, Järfälla kommun 2020 – pågående 

Konstkonsult, Region Stockholm 2009 – pågående

Konstnärlig rådgivare, AB Storstockholms Lokaltrafik/TF. 2009 -18. Konsult för permanenta projekt, curator för ”Konstväxlingar” - temporära utställningar i kollektivtrafken, referens/urvalsgrupp för Citybanan.

Konstnärlig resurs, projektteam URBIO AB, parallellskiss Inre Hamnen, Norrköping 2015.

Konstnärlig rådgivare, Västerås kommun 2015.

Konstnärlig rådgivare, FUT Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm 2015.

Intendent, Stockholms Konstråd/konstkansliet 2007-08. Ansvarig för befintlig konst inkl. fontäner, planering av konstprogram i nya stadsbyggnadsprojekt, genomförande av gestaltningsuppdrag, inköp och placering av konstverk på allmän mark.

Konsult/projektledare/inköpare för Stockholms Konstråd/Konstkansliet 1997-07. Konstprojekt i skolor, äldreboenden, idrottshallar, park- och gatumiljöer. Inköpare till stadens konstsamling.

Konstrådgivare, Hultsfreds kommun, Köpings kommun, Landstinget Västmanland m fl. 2009-2010.

Konstrådgivare, Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset 2009-2010.

Curator för Skulpturparken i Ängelsberg sommaren 2009.

Rådgivare i Projekt 100Hus Konst, Stockholm 2008.

Seminarium ”Vad är det offentliga rummet till för?” Brännkyrka församling, Svenska kyrkan 2008.

Konsult för Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola, EU-projekt Företagsutveckling 2006.

Curator för ”Konst i offentliga miljöer” - utställning Fagersta/Norberg. 2004.

PEDAGOGISK ERFARENHET

Professor Konstfack, institutionen för Färg och Form 2003-04.

Ansvarig för magisterprogram Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö Konstfack 2004.

Högskoleadjunkt/lektor i skulptur Konstfack 1991-2003.

Kursansvarig ”Konst i offentlig miljö” Arbetsförmedlingen Kultur Örebro 2004.

Gästkritiker Konsthögskolan 1998-01, Örebro konstskola 2004, Arkitekturskolan 2004.

Del i styrgrupp för projekt "Polen-Sverige Kulturforum", - samarbetsprojekt mellan Konstfack och Konstakademierna i Krakow, Warszawa och Wroclaw, Polen 1997-01.

Skulpturseminarier Konsthögskolan Stockholm 1998, Gerlesborgskolan 1986-94. 

Lärare skulptur Birkagårdens folkhögskola 1990-9, Riddarfjärdsskolan 1990,

Konstskolan Basis 1988-90, Medborgarskolans skulpturlinje 1986, KTH Arkitekturskolan 1987-89, 01.

Ladda ner CV som PDF.