to return forward / att återvända framåt

Välkomna till vernissage torsdagen 25 februari, kl 16-20

Utställningen pågår tom 27 mars, 2021

Vi tar ansvar håller avstånd

 

Maria Koolen Hellmin

to return forward / att återvända framåt

 

Lager på lager av tunna skikt, genomskinligt läggs till genomskinligt. Bilder printade på plexi, plastfilm, aluminium. Tvådimensionella bilder sammanfogade till tredimensionella volymer. Bilder som till synes härbärgerar ett inre ljus. Något stiger fram annat drar sig inåt, med materialet. Som röntgenbilder.

 

Bilden har reducerats från ett redan tidigare vagt igenkännande. Här får det transparenta en ny dimension eller kropp. Också formen av ett huvud, ett ansikte förnims här utan ögon. Något underliggande dolt framkallas, som synlig materia, likt natur.

 

Här finns också skimrande grönt gräs, stilla som poesi och en förstorad blänkande smälta. I Maria Koolen Hellmins senaste utställningar har mystiken varit närvarande. En extrovert mystik. Hon vill övertyga - om det möjliga, om det omöjliga.

 

Att gestalta det ovissa, någonting ogripbart. Processen av ett sjukdomsförlopp, aktuellt mer än någonsin idag. Maria Koolen Hellmin har under flera år själv kämpat och, som hon själv beskriver det, låtit det konstnärliga arbetet vara en del av det. (Bort och förbi och genom) Ett annat uttryck hon nämnt genom våra samtal och som fastnat: Black holes have no hair.

Maria Koolen Hellmin arbetar ofta i stora rum, utomhus inte minst. Nu tycks de stora rummen öppna sig inåt. Det synliggör ännu något. Senast utställd 2020 i Sala på Aguélimuseet samt i Bergrummet på Konstepidemin, Göteborg.

Maria Koolen Hellmin är sedan en tid verksam i Hultebo, Skinnskatteberg.

Detta blir hennes första utställning på S.P.G

 

S.P.G

susanne pettersson gallery

gävlegatan 10 b

SE-113 30 stockholm

0046 (0)731 83 91 71

 

info@spgallery.se

www.spgallery.se

öppet: ons-tors-fre 12-17,

lörd 12-16 el enligt överenskommelse