top of page
Echo: Pro Gallery
Trans genom igenom  
                 

عبر من خلال

Installation med fotografiska tryck på plexiglas, aluminium och axpet
Aguélimuseet Travershallen Sala
5 september – 24 oktober 2020  

”Aguélimuseet har den stora glädjen att få presentera Maria Koolen Hellmin, som med sin helrumsinstallation, gjord specifikt för Aguélimuseet, på ett känsligt vis tar sig an rörelse, ljus, materia och frågar sig vad är egentligen måleri? Det är som ett pågående samtal med Ivan Aguéli, där hans idévärld har påverkat skeendet under utställningens tillblivelse.  

Maria Koolen Hellmins arbete har varit en process som började med ett kärleksfullt återseende av Aguélis måleri i en utställning på Thielska galleriet härom året, men som sedan rört sig genom lager av associativt utforskande. Intryck, uttryck, referenser, visuella och rumsliga upptäckter har flätats ihop och tagit form.  

I den avlånga utställningshallen har den gamla traversen bevarats, som en gång i tiden flyttade material och föremål tvärs genom rummet. Att traversera betyder att färdas tvärs eller snett över eller genom något. Rummet är format utifrån denna rörelse och konsten förhåller sig till det på ett symbiost vis. De transparenta skivorna med blombladens skira former är på färd genom rummet, som flygfän på flykt, men med materiens förankring i glasmästarens transportvagga.  

Det gåtfulla samspelet mellan det tvådimensionella och det rumsliga har lett Koolen Hellmin in på olika vägar och att jobba med fotografisk bild som ett tredimensionellt element har varit ett arbetssätt hon har återkommit till i flera utställningar de senaste åren. Nyfikenheten på var gränsen går mellan måleri och skulptur präglar hennes förhållningssätt till konsten. Skivorna med fotografiskt tryck i utställningen för tankarna till olika metoder att arbeta skiktmässigt, som ju ofta görs i måleriet eller i datortomografi. Det är ett dissekerande och ett analyserande som i konstnärens famn sakta modelleras och omformas till poesi. ”

Trans genom igenom

Installation with photographic print on plexiglass, aluminum and axpet.
Aguéli Museum Travershallen Sala, Sweden
5 September – 24 October 2020

The Aguéli Museum has the great pleasure of presenting Maria Koolen Hellmin, whose
site-specific installation occupies the entire space of the Aguéli Museum. Dealing in a
sensitive manner with movement, light, material, it poses the question, “What is painting?”
It is like an ongoing conversation with Ivan Aguéli, in which his ideas have influenced the
process during the creation of the exhibition.

Maria Koolen Hellmin’s work is the culmination of a process that began a few years ago with
a loving reunion with Aguéli’s painting at the Thiel Gallery in Stockholm and has since
moved through layers of associative exploration. Impressions, expressions, references, visual
and spatial discoveries have been interlaced and taken shape.

In the rectangular exhibition space, the old overhead traverse crane has been preserved
which, at one time, transported material and objects through the space. To traverse means to
travel across or obliquely over or through something. The design of the space is based on this
movement and the art relates to it in a symbiotic way. With their delicate flower petal forms,
the transparent Plexiglass sheets travel through the space like insects in flight, but with the
anchoring of the material in the glazier’s transport cradle.

The mysterious interaction between the two-dimensional and the spatial has guided Koolen
Hellmin into distinct ways of working with photographic images as a three-dimensional
element. This has been a working method she has returned to in several exhibitions in recent
years. Her curiosity about where the line is drawn between painting and sculpture
characterises her approach to art. The exhibition’s photographic printed sheets remind us of
various methods of working with layers, which is often done in painting or in X-ray
computed tomography. In the artist’s embrace, this dissecting and analysing is slowly
modelled and transformed into poetry.

On the artist:
Maria Koolen Hellmin was born in 1958 in Västerås and received her artistic training at
the Royal Institute of Art and KTH - the Royal Institute of Architecture in Stockholm. Her
numerous exhibitions include Konstepidemin in Gothenburg, Färgfabriken in Stockholm,
Tr3s Puertas Espacio Cultural in Spain, Galleri Buen in Norway and Plan.d.produzentengalerie
in Düsseldorf, but it is perhaps primarily through her numerous public art commissions that many
of us have encountered her work. In addition to Ranstahallen in our own municipality, she has also
produced public artworks for Buen Cultural Center in Norway, Västmanlands hospital,
the Clinic for Children and Young People at Skåne University Hospital in Lund, Södertälje hospital,
Långbro hospital in Stockholm and care homes for elderly people in Bålsta and Lombolo.

For further information: Johanna Byström Sims, Curator, Aguéli Museum
Tel: +46 760-82 96 55
Email: johanna@aguelimuseet.se

عبر من خلال

Echo: Text
bottom of page